Hỗ trợ trực tuyến
- Trưởng phòng Marketing
   
Về chúng tôi
Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn Bằng hoạt động theo luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005. Tiền thân là Doanh nghiệp Tư nhân bao bì Tuấn Bằng được thành lập từ năm 2001, Công ty TNHH Thương mại in bao bì Tuấn Bằng ...

Xem thêm

Lên đầu trang
Gửi tin nhắn xin báo giá
Gửi tin nhắn Close